Tag Archives: Karachi Stock Exchange

Karachi Stock Exchange Stock Market Position on 04-06-2015

Karachi, June 04, 2015 (PPI-OT):

                       

Karachi Stock Exchange Stock Market Position on 01-06-2015

Karachi, June 01, 2015 (PPI-OT):

                       

Karachi Stock Exchange Stock Market Position on 29-05-2015

Karachi, May 29, 2015 (PPI-OT):

                       

Karachi Stock Exchange Stock Market Position on 28-05-2015

Karachi, May 28, 2015 (PPI-OT):

                       

Karachi Stock Exchange Stock Market Position on 27-05-2015

Karachi, May 27, 2015 (PPI-OT):

                       

Karachi Stock Exchange Stock Market Position on 25-05-2014

Karachi, May 25, 2015 (PPI-OT):

                       

Karachi Stock Exchange Stock Market Position on 22-05-2014

Karachi, May 22, 2015 (PPI-OT):

                       

Karachi Stock Exchange Stock Market Position on 21-05-2014

Karachi, May 21, 2015 (PPI-OT):

                       

Karachi Stock Exchange Stock Market Position on 20-05-2014

Karachi, May 20, 2015 (PPI-OT):

                       

Karachi Stock Exchange Stock Market Position on 18-05-2014

Karachi, May 18, 2015 (PPI-OT):